Samorząd

Nasza Rada uczniowska

Strona Główna Dla Ucznia Samorząd

Rada samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków jest ważnym organem reprezentującym głos wszystkich uczniów. Jego historia sięga początków istnienia naszej szkoły, odzwierciedlając ducha aktywnego uczestnictwa, odpowiedzialności i dążenia do ciągłego doskonalenia życia szkolnego. Jego główną misją jest tworzenie mostu między uczniami, nauczycielami i administracją, aby wspólnie kształtować otoczenie sprzyjające rozwojowi i edukacji. Poznaj nie tylko cele samorządu uczniowskiego, a także prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu członków samorządu, wielokrotnie udało się wprowadzić pozytywne zmiany, zorganizować wydarzenia kulturalne, sportowe oraz różnorodne inicjatywy społeczne. Działalność samorządu uczniowskiego opiera się na demokracji, uczciwości i wzajemnym szacunku, co sprawia, że jest on źródłem dumy dla naszej społeczności. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w jego działaniach, dzielenia się pomysłami i stawiania czoła wyzwaniom, które przynosi życie szkolne. Ogromna rola samorządu uczniowskiego jest niepodważalna!

Aktualny Zarząd

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków odgrywa kluczową rolę w kierowaniu działaniami i inicjatywami naszej organizacji. Skład zarządu jest wynikiem demokratycznych wyborów, które odbywają się co roku, zapewniając uczniom możliwość głosowania na swoich reprezentantów. Członkowie zarządu pracują wspólnie, by służyć interesom uczniów, planować wydarzenia i współpracować z administracją szkolną w ważnych kwestiach. Warto znać również kompetencje samorządu uczniowskiego!

Aktualni członkowie zarządu to grupa zaangażowanych i pasjonatów, którzy łączą różne talenty, umiejętności i doświadczenia. Dzięki ich wysiłkom samorząd kontynuuje tradycję pozytywnego wpływu na życie szkolne, promując wartości takie jak współpraca, innowacyjność i dążenie do doskonałości.

  • Anna Kowalska Przewodnicząca: Anna jest uczennicą klasy IIIa, pasjonuje się literaturą i organizacją wydarzeń charytatywnych.
  • Piotr Nowak Wiceprzewodniczący: Pochodzący z klasy IIb, Piotr jest aktywnym sportowcem i liderem w wielu inicjatywach szkolnych.
  • Karolina Świderska Sekretarz: Uczennica klasy IIIc, Karolina ma talent organizacyjny i jest odpowiedzialna za dokumentację i komunikację wewnętrzną.
  • Tomasz Zieliński Skarbnik: Tomasz, uczęszczający do klasy IId, jest pasjonatem matematyki i odpowiada za finanse samorządu.
  • Zuzanna Wójcik Koordynator ds. Wydarzeń: Zuzanna z klasy IIa jest kreatywną duszą zespołu, planującą i organizującą większość wydarzeń szkolnych.

Image

Projekty i Inicjatywy

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków od lat aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, inicjując i prowadząc szereg wartościowych projektów. Nasze inicjatywy skupiają się na rozwijaniu potencjału uczniów, promowaniu aktywności społecznej oraz budowaniu więzi między uczniami. Zanim dowiesz się, jakie działania samorząd uczniowski, zapoznaj się z propozycjami samorządu szkolnego.

Z dumą prezentujemy najważniejsze projekty, które udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich lat oraz te, które są w trakcie realizacji. Wiele z nich zostało docenionych przez społeczność lokalną oraz zdobyły uznanie na szczeblu ogólnopolskim.

  • "Zielona Szkoła" program mający na celu promowanie ekologii i działań na rzecz środowiska w naszej szkole.
  • "Kultura bez Granic" cykl wydarzeń promujących różnorodność kulturową, w tym spotkania z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce.
  • "Sport dla Każdego" inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do regularnej aktywności fizycznej poprzez organizację turniejów i zawodów sportowych
  • "Młodzi dla Młodszych" program mentoringowy, w ramach którego starsi uczniowie pomagają młodszym w nauce i adaptacji w szkole.
  • "Szkolny Festiwal Nauki" coroczne wydarzenie, podczas którego uczniowie prezentują swoje projekty badawcze i eksperymenty naukowe.
Każda z tych inicjatyw jest owocem ciężkiej pracy i zaangażowania uczniów oraz nauczycieli współpracujących z Samorządem. Encouraging uczniów do udziału w tych projektach, wspieramy ich rozwój i budujemy silną społeczność szkolną.

Równość i Szacunek

W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków głęboko wierzymy, że każda osoba, niezależnie od pochodzenia, wieku czy przekonań, zasługuje na równość i szacunek. Promujemy otwartość i wzajemne zrozumienie, ucząc uczniów empatii, tolerancji oraz wartości prawdziwego szacunku wobec innych.

Pasja i Zaangażowanie

Nasze gimnazjum kładzie nacisk na rozwijanie pasji i zaangażowania wśród uczniów. Wierzymy, że kiedy młodzi ludzie angażują się w to, co robią z całego serca, osiągają prawdziwą doskonałość. Zachęcamy do poszukiwania własnej drogi, odkrywania nowych zainteresowań i poświęcania się swoim marzeniom.

Ciągłe Uczenie się i Rozwój

Edukacja w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków to nie tylko nabywanie wiedzy, ale przede wszystkim proces ciągłego rozwoju. Uczymy uczniów, że prawdziwe uczenie się jest niekończącą się podróżą, pełną odkryć, inspiracji i osobistego wzrostu. Zachęcamy do stałego poszerzania horyzontów i dążenia do bycia lepszym w każdym aspekcie życia.

Jak do nas dołączyć?

Dołączenie do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków to szansa na aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym, rozwijanie umiejętności lidera i zdobywanie cennych doświadczeń. Jesteśmy otwarci na wszystkich uczniów, którzy chcą wnosić pozytywne zmiany do naszej społeczności, niezależnie od klasy czy dotychczasowego zaangażowania w działania szkolne.

Proces rekrutacji rozpoczyna się na początku roku szkolnego i składa się z kilku etapów: zgłoszenia kandydatury, rozmowy kwalifikacyjnej oraz głosowania uczniów. Wszyscy kandydaci mają możliwość przedstawienia swojego programu oraz motywacji do działania w Samorządzie podczas specjalnych spotkań. To uczniowie decydują, kto będzie ich reprezentował, dzięki czemu proces jest transparentny i daje szansę każdemu zainteresowanemu. Jeśli jesteś osobą aktywną, pełną pomysłów i chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w szkole – czekamy właśnie na Ciebie!

szkoła Racot

Bądź na Bieżąco z Nowościami z Naszej Społeczności!

Chcesz być pierwszym, który dowie się o najnowszych wydarzeniach, osiągnięciach uczniów i specjalnych inicjatywach w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków? Dołącz do naszego newslettera! Raz w miesiącu przesyłamy starannie przygotowane wiadomości pełne inspiracji, informacji i ważnych aktualności. Nie przegap okazji, by być częścią naszej rosnącej społeczności i śledzić nasze codzienne sukcesy.